© 2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by A.V.
Toekomst Stichting Smederij Verhoeven zet zich in voor het behoud van het karakteristieke gebouw in Ravenstein en het ambacht. De stichting wil gefaseerd starten met de restauratie- en renovatiewerkzaamheden. Voor de financiering van deze investeringen dient de stichting de nodige subsidies en donaties te verkrijgen. Na de geplande aanpassingen kan de smederij ingezet worden voor diverse activiteiten, zoals: Openstelling ● Bijzondere festiviteiten in Ravenstein ● Stadswandelingen in samenwerking met Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein ● Aanschouwelijk onderwijs voor basisscholen ● Intra Sectorale Programma’s voor leerlingen van Het Hooghuis Oss en Heesch ● Tentoonstelling van machines en gereedschappen
Ravenstein
Ravenstein
12-04-2017
Tijdens de Open Monumentendagen organiseert de Heemkundekring Land van Ravenstein gratis stadswandelingen. U wordt door stadsgidsen begeleid door het centrum en langs de kerken van het stadje. Lees meer
13-10-2017 Afgelopen zaterdag heeft het voltallige bestuur van Stichting Smederij Verhoeven onder de bezielende leiding van Toon een workshop kerstboom smeden gehad. Na de koffie met cake was iedereen klaar om aan de slag te gaan. Niet iedereen was even handig met het weerbarstige ijzer maar de resultaten mogen er zijn. Bekijk HIER het filmpje
12-06-2018
12-06-2018
Jaarverslag 2017 / 2018
Via één
Steunt u ons !! Doe een kleine donatie, alle beetjes helpen.
Goden en Heiligen Hephaistos en Vulcanus
Het ambacht van smid had al bij de oude Grieken een bijzondere status. Het kunnen vormen van metaal en daarmee het kunnen maken van wapens, was voor de Grieken al een belangrijke vaardigheid. De Grieken hadden voor alles wat niet of nauwelijks te verklaren was, een god bedacht, die het veroorzaakte. Het werk van een smid was verklaarbaar, maar een vulkaanuitbarsting veel minder. Aangezien zo’n uitbarsting gepaard ging met vonkenregen en doffe knallen, herkende men hierbij het werk van een smid, die in zijn smederij aan het werk was.
De uitbarsting werd toegeschreven aan Hephaistos, zoon van Hera en Zeus, die op zijn aambeeld sloeg. Zo werd hij een soort beschermgod voor de smeden. De Romeinen, die de godenwereld van de Grieken overnamen, maar andere namen gaven, noemden hem Vulcanus. Dat is voor ons nu nog de benaming van een vuurspuwende berg.
H. Eligius, ook wel H. Elooi Zoals elk uit de middeleeuwen of eerder stammend ambacht had ook het ambacht van smid bij de christenen een eigen patroonheilige: H. Eligius. In veel andere landen staat hij bekend als H. Elooi. Zijn naamdag wordt op 1 december gevierd en zijn translatiefeest, de plechtige overbrenging van de relieken (overblijfselen), valt op 24 juni.
Eligius werd geboren omstreeks 590 in de buurt van Limoges, in Frankrijk. Hij was een zoon van een pottenbakker en werd opgeleid tot goudsmid. Hij bleek eerlijk en betrouwbaar waardoor hij veel contact kreeg met de hogere kringen. Daarnaast verwierf hij bekendheid door het vrijkopen van slaven en het fatsoenlijk laten begraven van terechtgestelde misdadigers. Nadat hij een aantal kloosters had gesticht, werd hij op latere leeftijd priester en zelfs bisschop in Noord-Frankrijk. Als bisschop richtte hij zich op de kerstening van Vlaanderen. Tegelijkertijd bleef hij het ambacht van smid uitoefenen om overleden heiligen met mooie reliekschrijnen te vereren. In de parochiekerk van Huisseling is de H. Eligius een patroonheilige. Er staat dan ook een mooi beeld van hem, waarbij hij een aambeeld vasthoudt (zie foto).
Stichting     Smederij Verhoeven              Ravenstein
01-06-2017 Schoolkinderen op bezoek De eerste openbare actie van de smederij was een openstelling voor de kinderen van de basisscholen in het stadje. Zij konden kijken naar een kleine demonstratie van het smeden en vragen stellen over het werk van de smid die vooral in de eerste helft van de 20e eeuw actief was. Daarna werd de electrificatie in gang gezet die in onze smederij nog terug te vinden is, zoals terug te vinden is in de naam op de gevel van de smederij.
Rabobank Oss Bernheze stelt ook dit jaar weer € 300.000 beschikbaar ter ondersteuning van verenigingen en stichtingen.Voor deze Rabo ClubSupport 2019 is er door Inclusive Media een speciale banner gemaakt om de actie onder de aandacht te brengen en daarmee zoveel mogelijk stemmen te werven. De banner hangt tijdens de stemperiode bij de smederij.
Verder hebben we via onze Facebook pagina, What’s App en de Kabelkrant van Omroep Walraven promotie gemaakt.
Brabantse Erfgoedprijs 2019
Na een juryproces worden er drie projecten geselecteerd. Uiteindelijk kiest het publiek viastemming uit deze drie projecten de winnaar, die bekend gemaakt wordt tijdens de Award Ceremony op 7 november 2019. Zie www.erfgoedbrabant.nl/nieuws/2019 voor de aangemelde projecten.
De smederij dingt mee naar de Brabantse Erfgoedprijs. De achtergrond van deze prijs is “toen en toekomst reiken elkaar de hand” en de prijs richt zich op het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector.
Rabo ClubSupport van Rabobank Oss Bernheze
Op 22 oktober 2019 werd de uitslag bekendgemaakt. De ClubSupport heeft ruim € 500 opgeleverd. Grote dank aan alle leden van de Rabobank Oss Bernheze, die een stem hebben uitgebracht op onze stichting. Rabo ClubSupport 2019 Smederij Verhoeven Ravenstein
Rabo ClubSupport van Rabobank Oss Bernheze
Op zondag 15 september 2019 tijdens het Open Monumentenweekend zijn er 2 kanonnen feestelijk onthuld. De realisatie is tot stand gekomen door de Heemkundekring Megen. In de persoon van Toon heeft onze stichting een belangrijke bijdrage geleverd. Lees Meer
Op zondag 24 november 2019 vierde Stichting Cultuur Ravenstein haar 35-jarige jubileum met een Kunst Carrousel. Het thema hierbij was “Licht op Ravensteins cultureel erfgoed”. De smederij fungeerde hierbij ook als decor voor Theater in Action. Zie uitzending gemist van 11 december 2019 Omroep Walraven.
Kunst in de smederij
Imposante kanonnen op de Maasdijk te Megen
Stichting Smederij  Verhoeven           Ravenstein
2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by AV
INFO
12-04-2017
01-06-2017 Schoolkinderen op bezoek De eerste openbare actie van de smederij was een openstelling voor de kinderen van de basisscholen in het stadje. Zij konden kijken naar een kleine demonstratie van het smeden en vragen stellen over het werk van de smid die vooral in de eerste helft van de 20e eeuw actief was. Daarna werd de electrificatie in gang gezet die in onze smederij nog terug te vinden is, zoals terug te vinden is in de naam op de gevel van de smederij.
Tijdens de Open Monumentendagen organiseert de Heemkundekring Land van Ravenstein gratis stadswandelingen. U wordt door stadsgidsen begeleid door het centrum en langs de kerken van het stadje. Lees meer
13-10-2017 Afgelopen zaterdag heeft het voltallige bestuur van Stichting Smederij Verhoeven onder de bezielende leiding van Toon een workshop kerstboom smeden gehad. Na de koffie met cake was iedereen klaar om aan de slag te gaan. Niet iedereen was even handig met het weerbarstige ijzer maar de resultaten mogen er zijn. Bekijk HIER het filmpje
12-06-2018
12-06-2018
Toekomst Stichting Smederij Verhoeven zet zich in voor het behoud van het karakteristieke gebouw in Ravenstein en het ambacht. De stichting wil gefaseerd starten met de restauratie- en renovatiewerkzaamheden. Voor de financiering van deze investeringen dient de stichting de nodige subsidies en donaties te verkrijgen. Na de geplande aanpassingen kan de smederij ingezet worden voor diverse activiteiten, zoals: Openstelling ● Bijzondere festiviteiten in Ravenstein ● Stadswandelingen in samenwerking met Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein ● Aanschouwelijk onderwijs voor basisscholen ● Intra Sectorale Programma’s voor leerlingen van Het Hooghuis Oss en Heesch ● Tentoonstelling van machines en gereedschappen
Goden en Heiligen Hephaistos en Vulcanus
De uitbarsting werd toegeschreven aan Hephaistos, zoon van Hera en Zeus, die op zijn aambeeld sloeg. Zo werd hij een soort beschermgod voor de smeden. De Romeinen, die de godenwereld van de Grieken overnamen, maar andere namen gaven, noemden hem Vulcanus. Dat is voor ons nu nog de benaming van een vuurspuwende berg.
H. Eligius, ook wel H. Elooi Zoals elk uit de middeleeuwen of eerder stammend ambacht had ook het ambacht van smid bij de christenen een eigen patroonheilige: H. Eligius. In veel andere landen staat hij bekend als H. Elooi. Zijn naamdag wordt op 1 december gevierd en zijn translatiefeest, de plechtige overbrenging van de relieken (overblijfselen), valt op 24 juni.
Eligius werd geboren omstreeks 590 in de buurt van Limoges, in Frankrijk. Hij was een zoon van een pottenbakker en werd opgeleid tot goudsmid. Hij bleek eerlijk en betrouwbaar waardoor hij veel contact kreeg met de hogere kringen. Daarnaast verwierf hij bekendheid door het vrijkopen van slaven en het fatsoenlijk laten begraven van terechtgestelde misdadigers. Nadat hij een aantal kloosters had gesticht, werd hij op latere leeftijd priester en zelfs bisschop in Noord-Frankrijk. Als bisschop richtte hij zich op de kerstening van Vlaanderen. Tegelijkertijd bleef hij het ambacht van smid uitoefenen om overleden heiligen met mooie reliekschrijnen te vereren. In de parochiekerk van Huisseling is de H. Eligius een patroonheilige. Er staat dan ook een mooi beeld van hem, waarbij hij een aambeeld vasthoudt (zie foto).
Menu
Het ambacht van smid had al bij de oude Grieken een bijzondere status. Het kunnen vormen van metaal en daarmee het kunnen maken van wapens, was voor de Grieken al een belangrijke vaardigheid. De Grieken hadden voor alles wat niet of nauwelijks te verklaren was, een god bedacht, die het veroorzaakte. Het werk van een smid was verklaarbaar, maar een vulkaanuitbarsting veel minder. Aangezien zo’n uitbarsting gepaard ging met vonkenregen en doffe knallen, herkende men hierbij het werk van een smid, die in zijn smederij aan het werk was.
Rabo ClubSupport van Rabobank Oss Bernheze 2019
Rabobank Oss Bernheze stelt ook dit jaar weer € 300.000 beschikbaar ter ondersteuning van verenigingen en stichtingen.
Voor deze Rabo ClubSupport 2019 is er door Inclusive Media een speciale banner gemaakt om de actie onder de aandacht te brengen en daarmee zoveel mogelijk stemmen te werven. De banner hangt tijdens de stemperiode bij de smederij.
Brabantse Erfgoedprijs 2019
De smederij dingt mee naar de Brabantse Erfgoedprijs. De achtergrond van deze prijs is “toen en toekomst reiken elkaar de hand” en de prijs richt zich op het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector. Na een juryproces worden er drie projecten geselecteerd. Uiteindelijk kiest het publiek via stemming uit deze drie projecten de winnaar, die bekend gemaakt wordt tijdens de Award Ceremony op 7 november 2019. Zie www.erfgoedbrabant.nl/nieuws/2019 voor de aangemelde projecten.
Rabo ClubSupport van Rabobank Oss Bernheze
Op 22 okt. 2019 is de uitslag bekendgemaakt. De ClubSupport heeft ruim € 500 opgeleverd. Grote dank aan alle leden van de Rabobank Oss Bernheze, die een stem hebben uitgebracht op onze stichting. Rabo ClubSupport 2019 Smederij Verhoeven Ravenstein
Op zondag 15 september 2019 tijdens het Open Monumentenweekend zijn er 2 kanonnen feestelijk onthuld. De realisatie is tot stand gekomen door de Heemkundekring Megen. In de persoon van Toon heeft onze stichting een belangrijke bijdrage geleverd.
Kunst in de smederij
Op zondag 24 november 2019 vierde Stichting Cultuur Ravenstein haar 35-jarige jubileum met een Kunst Carrousel. Het thema hierbij was “Licht op Ravensteins cultureel erfgoed”.
De smederij fungeerde hierbij ook als decor voor Theater in Action. Zie uitzending gemist van 11 december 2019 Omroep Walraven.
Verder hebben we via onze Facebook pagina, What’s App en de Kabelkrant van Omroep Walraven promotie gemaakt.
Imposante kanonnen op de Maasdijk te Megen
Via één
Steunt u ons !! Doe een kleine donatie, alle beetjes helpen.