Het ambacht van smid had al bij de oude Grieken een bijzondere status. Het kunnen vormen van metaal en daarmee het kunnen maken van wapens, was voor de Grieken al een belangrijke vaardigheid. De Grieken hadden voor alles wat niet of nauwelijks te verklaren was, een god bedacht, die het veroorzaakte. Het werk van een smid was verklaarbaar, maar een vulkaanuitbarsting veel minder. Aangezien zo’n uitbarsting gepaard ging met vonkenregen en doffe knallen, herkende men hierbij het werk van een smid, die in zijn smederij aan het werk was.
Met dank aan de studenten Raf Lormans, Kevin Geurts en Julia Nijenhuis.
Promotievideo
Het PBFC heeft eind 2019 besloten een bijdrage toe te kennen van maximaal € 15.000 voor ons project Restauratie smederij Verhoeven te Ravenstein. De adviseurs zijn overtuigd van de betrokken kwaliteit bij de herstelwerkzaamheden van de cultuurhistorisch waardevolle smederij. Het PBCF heeft vertrouwen in de
opzet en financiering van het project en juicht het terugbrengen van de oude functie van harte toe. De toezegging is mede mogelijk gemaakt dankzij het Fonds Industrieel Erfgoed. In februari 2020 is de bijdrage definitief vastgesteld na ontvangst en goedkeuring van de financiële verantwoording. Het PBCF ondersteunt vele projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland.
Bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds
* Bouwen * Handelingen in strijd met ruimtelijke regels * Gemeentelijk monument * Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).
Interesse om de smederij te bezoeken?
Antonius Verhoeven voormalig eigenaar van de Smederij
Vorderingen met restauratie en aanpassingen. We willen graag in het kort vertellen hoe het er met de restauratie van onze smederij voorstaat. Nadat we in mei van dit jaar de omgevingsvergunning verkregen hebben, zijn we direct begonnen met de eerste aanpassingen: de aanleg van riolering, wateraanvoer en inrichtingvan een toiletruimte.Voor de aanleg van riolering en waterleiding is een deel van de oude betonnen vloer verwijderd en vervangen door bestrating zoals dit vaker te zien is in oude bedrijfspanden. Het is daarmee ook duidelijk waar bezoekers mogen staan en wat het domein van de smid is. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers zijn de kosten voor deze aanpassingen binnen de perken gebleven. Op dit moment wordt er gewerkt aan de vervanging van de elektriciteitsvoorziening en de plaatsing van een keukenblok. Verder zullen er binnenkort twee versleten raamkozijnen vervangen worden door nieuwe, die voorzien zullen zijn van monumentenglas. Een onvoorziene tegenvaller blijkt een lekkage in de dakconstructie te zijn, die nog opgelost dient te worden. Kortom er is natuurlijk nog genoeg te doen. Afhankelijk van beschikbare fondsen zullen volgend jaar ook andere restauraties uitgevoerd worden zoals herstel buitengevels en schoorsteen, het aanbrengen van isolatie op de zoldervloer en zullen de overige ramen voorzien worden van monumentenglas. Terugkijkend op 2019 zijn we zeer tevreden met hetgeen we tot nu bereikt hebben, natuurlijk mede door de betrokkenheid en financiële bijdragen van vele sponsoren en vooruitkijkend naar 2020 hopen we met hetzelfde enthousiasme onze doelstellingen verder te kunnen realiseren.
Drie studenten van de Dutch Filmers Academy te Eindhoven hebben eind juni 2020 opnames gemaakt in de smederij in het kader van een schoolopdracht om een bedrijfsvideo te maken. Het bestuur is heel tevreden met het resultaat.
Wij bedanken de volgende bedrijven en sponsoren voor hun bijdrage.
© 2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Designed by A.V. Last update: 23-10-2021

Omgevingsvergunning

Ons beleidsplan, waarin o.a. onze

doelstellingen en projecten zijn

beschreven, is aangepast.

Download de volgende documenten:

Beleidsplan 2021 - 2022 Jaarverslag 2020
De smederij aan de Landpoortstraat vormt een onderdeel van het Cultureel Erfgoed van het vestingstadje Ravenstein. Door de ligging aan de rand van de stadskern is het een beeldbepalend pand dat sinds 1996 op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. De stichting zet zich in voor het behoud van dit karakteristieke gebouw en wil het zoveel mogelijk ambachtelijk, educatief en toeristisch-recreatief open stellen voor een breed publiek.
impuls aan de leefomgeving
De samenwerking met KNHM en de daarbij behorende inzet en expertise van Arcadis hebben erin geresulteerd dat Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss (B&W) op 1 maart 2019 de omgevingsvergunning hebben verleend. Op 30 januari 2019 heeft Arcadis namens onze stichting een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend met de bedoeling de historische smederij te behouden als klein industrieel erfgoed en weer in gebruik te nemen.
Design & Consultancy for natural and built assest
Beleidsplan Jaarverslag
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, omdat onze stichting voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI. Voorwaarden ANBI Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie giftenaftrek. Voor meer informatie en berekening giftenaftrek klik hier
Culturele ANBI
Flyers van de Smederij !! Beschikbaar gesteld door Stormm vormgevingsbureau te Ravenstein
B&W hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
Neem contact met Rop van de Burgt, bereikbaar via 06-29584716. Zie prijslijst >> voor een bezoek aan de Smederij.
PLAY PLAY PLAY PLAY
Brengt een bezoekje aan de Smederij.
17-08-2020
In het weekend van 16 en 17 oktober 2021 heeft het Kunst- & Ambachtsgilde Ravenstein wederom de Open Atelierroute georganiseerd. Tijdens deze dagen was de smederij ook opengesteld voor publiek en Leo van Uden nam namens zijn Allround Dak- en Klusbedrijf deze gelegenheid te baat om middels een schenking onze stichting te ondersteunen en te behouden voor Ravenstein.
Op de foto is te zien dat Leo de cheque van € 1.500 overhandigd aan onze voorzitter Rop.
Beschikbaar gesteld door Stormm vormgevingsbureau te Ravenstein
Lokatie
Contact
wethouders van de gemeente Oss (B&W) op 1 maart 2019 de omgevingsvergunning hebben verleend.
Op 30 januari 2019 heeft Arcadis namens onze stichting een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend met de bedoeling de historische smederij te behouden als klein industrieel erfgoed en weer in gebruik te nemen.
B&W hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
* Bouwen * Handelingen in strijd met ruimtelijke regels * Gemeentelijk monument * Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).
Design & Consultancy for natural and built assest
Beleidsplan Jaarverslag
Neem contact met Rop van de Burgt, bereikbaar via 06-29584716 Zie prijslijst voor een bezoek aan de Smederij.
Menu
De samenwerking met KNHM en de daarbij behorende inzet en expertise van Arcadis hebben erin geresulteerd dat Burgemeester en
Wij bedanken alle bedrijven en sponsoren, voor hun bijdrage.
Verder zullen er binnenkort twee versleten raamkozijnen vervangen worden door nieuwe, die voorzien zullen zijn van monumentenglas. Een onvoorziene tegenvaller blijkt een lekkage in de dakconstructie te zijn, die nog opgelost dient te worden. Kortom er is natuurlijk nog genoeg te doen. Afhankelijk van beschikbare fondsen zullen volgend jaar ook andere restauraties uitgevoerd worden zoals herstel buitengevels en schoorsteen, het aanbrengen van isolatie op de zoldervloer en zullen de overige ramen voorzien worden van monumentenglas.
Vorderingen met restauratie en aanpassingen. We willen graag in het kort vertellen hoe het er met de restauratie van onze smederij voorstaat. Nadat we in mei van dit jaar de omgevingsvergunning verkregen hebben, zijn we direct begonnen met de eerste aanpassingen: de aanleg van riolering, wateraanvoer en inrichtingvan een toiletruimte.Voor de aanleg van riolering en waterleiding is een deel van de oude betonnen vloer verwijderd en vervangen door bestrating zoals dit vaker te zien is in oude bedrijfspanden. Het is daarmee ook duidelijk waar bezoekers mogen staan en wat het domein van de smid is. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers zijn de kosten voor deze aanpassingen binnen de perken gebleven.
Terugkijkend op 2019 zijn we zeer tevreden met het geen we tot nu bereikt hebben, natuurlijk mede door de betrokkenheid en financiële bijdragen van vele sponsoren en vooruitkijkend naar 2020 hopen we met
hetzelfde enthousiasme onze doelstellingen verder te kunnen realiseren.
De smederij aan de Landpoortstraat vormt een onderdeel van het Cultureel Erfgoed van het vestingstadje Ravenstein. Door de ligging aan de rand van de stadskern is het een beeldbepalend pand dat sinds 1996 op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. De stichting zet zich in voor het behoud van dit karakteristieke gebouw en wil het zoveel mogelijk ambachtelijk, educatief en toeristisch-recreatief open stellen voor een breed publiek.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de vervanging van de elektriciteits voorziening en de plaatsingvan een keukenblok.
Bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het PBFC heeft eind 2019 besloten een bijdrage toe te kennen van maximaal € 15.000 voor ons project Restauratie smederij Verhoeven te Ravenstein.De adviseurs zijn overtuigd van de betrokken kwaliteit bij de herstelwerkzaamheden van de cultuurhistorisch waardevolle smederij. Het PBCF heeft vertrouwen in de opzet en
financiering van het project en juicht het terugbrengen van de oude functie van harte toe. De toezegging is mede mogelijk gemaakt dankzij het Fonds Industrieel Erfgoed.
Promotievideo
schoolopdracht om een bedrijfsvideo te maken. Het bestuur is heel tevreden met het resultaat.
Drie studenten van de Dutch Filmers Academy te Eindhoven hebben eind juni 2020 opnames gemaakt in de smederij in het kader van een
Met dank aan de studenten: Raf Lormans, Kevin Geurts en Julia Nijenhuis.
In februari 2020 is de bijdrage definitief vastgesteld na ontvangst en goedkeuring van de financiële verantwoording. Het PBCF ondersteunt vele projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland.
Ons beleidsplan, waarin o.a. onze doelstellingen en projecten zijn beschreven, is aangepast. Download de volgende documenten: Beleidsplan 2021 - 2022 Jaarverslag 2020
Interesse om de smederij    te bezoeken?
Stichting Smederij  Verhoeven           Ravenstein
“                                  Antonius Verhoeven                           voormalig eigenaar                           van de Smederij
Culturele ANBI
2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by AV
Home
impuls aan de leefomgeving
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, omdat onze stichting voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI. Voorwaarden ANBI Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie giftenaftrek. Voor meer informatie en berekening giftenaftrek klik hier.
Omgevingsvergunning
Last update 23-10-2021
Brengt een bezoekje aan de Smederij.
17-08-2020
In het weekend van 16 en 17 oktober 2021 heeft het Kunst- & Ambachtsgilde Ravenstein wederom de Open Atelierroute georganiseerd. Tijdens deze dagen was de smederij ook opengesteld voor publiek en Leo van Uden nam namens zijn Allround Dak- en Klusbedrijf deze gelegenheid te baat om middels een schenking onze stichting te ondersteunen en te behouden voor Ravenstein.
Op de foto is te zien dat Leo de cheque van € 1.500 overhandigd aan onze voorzitter Rop.