De smederij aan de Landpoortstraat vormt een onderdeel van het Cultureel Erfgoed van het vestingstadje Ravenstein. Door de ligging aan de rand van de stadskern is het een beeldbepalend pand dat sinds 1996 op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. De stichting zet zich in voor het behoud van dit karakteristieke gebouw en wil het zoveel mogelijk ambachtelijk, educatief en toeristisch-recreatief open stellen voor een breed publiek.
Historie
De zoon van Wilhelmus, Antonius (Toon) Verhoeven, begon als knaap van 13 jaar te werken in de smederij. Dat was in 1938. Toon Verhoeven werkend in de smederij, werd een vertrouwd beeld in Ravenstein. Hij bleef het smidswerk doen tot aan zijn dood in 1995, ofwel hij werkte er 57 jaar!
Op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur.
De Heemkundekring Land van Ravenstein brengt drie maal per jaar het magazine “Tussen Maas en Erfdijk “ uit. In de uitgave van april 2022 verscheen een artikel waarin Rop van de Burgt schrijft over de geschiedenis van de smederij en de stand van zaken met betrekking tot de restauratie van de smederij. Lees het artikel: In de uitgave van augustus 2022 verscheen een artikel waarin Jeroen Verhoeven zijn herinneringen aan de smederij van zijn vader, Toon de smid, ophaalt. Lees het artikel:
* 6 / 20 januari * 3 / 17 februari * 2 / 16 maart * 6 / 20 april * 4 / 18 mei * 1 / 15 juni * 6 / 20 juli * 3 / 17 augustus * 7 / 21 september * 5 / 19 oktober * 2 / 16 november * 7 / 21 december Tijdens het Open Monumentenweekend van 13.00 tot 16.00 uur op 14 en 15 september
De openstellingen van onze smederij in 2024 zijn:
Interesse om de  smederij te bezoeken?
Neem contact met Rop van de Burgt, bereikbaar via O6-29584716 Bekijk de prijslijst wat de kosten zijn voor een bezoek aan de Smederij.
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, omdat onze stichting voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI. Voorwaarden ANBI Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie giftenaftrek. Voor meer informatie en berekening giftenaftrek.
Culturele ANBI
Wij bedanken de volgende organisaties voor hun bijdrage in de restauratie van de smederij.
Flyers van de Smederij !! Beschikbaar gesteld door Stormm vormgevingsbureau te Ravenstein
Privacyverklaring | Last update: 26-04-2024 | Algemene voorwaarden
© 2017 - 2024 Stichting Smederij Verhoeven | Alle rechten voorbehouden Designed by AV Webdesign
Stichting Smederij Verhoeven
Bekijk de volgende documenten:
Tussen Maas & Erfdijk
Open Monumentendagen 2023 bij Smederij Verhoeven Klassendag 8 september 2023
In het kader van het Open Monumentendagen op 9 en 10 september heeft het Stadsarchief Oss alle basisscholen laten weten welke monumenten op de vrijdag voorafgaande aan dit Open Monumentenweekend bezocht konden worden door leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Dit wordt dan klassendag genoemd. Onze stichting stelt zich al enkele jaren beschikbaar om hieraan een bijdrage te leveren door de smederij open te stellen voor klassen, die belangstelling hebben de smederij te bezoeken.

Dit jaar mochten we drie klassen verwelkomen: Groep 6 van basisschool Den Omgang uit Schaijk Groep 5/6 van basisschool De Vier Heemskinderen uit Deursen Groep 7/8 van basisschool De Vier Heemskinderen uit Deursen

In totaal kwamen er 62 leerlingen op bezoek. Omdat het aantal kinderen per groep groot was, werden de groepen in twee groepjes verdeeld. Het ene groepje bleef in de smederij, het andere groepje ging met een speurtocht door het stadje Ravenstein.
In de smederij waren twee smeden aanwezig, die de leerlingen lieten zien hoe ze van een recht staafje ijzer een mooi gekrulde sleutelhanger maakten. Op deze manier maakten de kinderen aandachtig kennis met een stukje techniek van het oude ambacht. Er is ook uitleg gegeven over de geschiedenis van hoe de smederij ooit tot stand is gekomen en hoe ze functioneerde. Een bijzonder kenmerk van deze monumentale smederij is immers dat zij als eerste smederij in Brabant rond 1931 vergunning had verkregen om via aftap van elektriciteit via de straatverlichting de energievoorziening voor de aandrijving van het smidsvuur en het in de smederij aanwezige mechanische gereedschap en werktuigen tot stand te brengen.
De gesmede sleutelhangertjes werden met veel plezier en enthousiasme verloot onder de aanwezige kinderen. Het was een succesvolle en warme dag.
Beleidsplan - Jaarverslag Beleidsplan / Jaarverslag

De openstellingen worden ook gepubliceerd op de websites van het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR)

en Tref het in Oss bij de UIT-agenda.

Het TIR is een VVV agentschap. Om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid wordt door het TIR de voormalige

gemeente Ravenstein op toeristisch gebied onder de aandacht gebracht. www.toerisme-ravenstein.nl

Tref het in Oss is hét recreatieve en toeristische platform van Oss met een actuele UIT-agenda, alle locaties voor

horeca en vermaak, volop tips en routes. www.trefhetinoss.nl

Klik op de foto’s

voor vergroting.

Tijdens de openstellingen zijn onze

vrijwillige smeden actief aan het

brandend smidsvuur.

Op de foto’s enkele voorbeelden van

smeedwerk, dat ze gemaakt hebben.

Vrijwilligers Rob Veltman en Luuk Derksen hebben in het kader van de actie "with love to Ukraine" een herdenkingskruis gesmeed. Smeden van internationale afkomst werden uitgedaagd een eigen creatie van een stalen kruis te Smeden, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
Stalen kruisen ter nagedachtenis aan slachtoffers oorlog in Oekraïne in Abdijkerk Heeswijk

MENU
Open Monumentendagen 2023 bij Smederij Verhoeven Klassendag 8 september 2023
In het kader van het Open Monumentendagen op 9 en 10 september heeft het Stadsarchief Oss alle basisscholen laten weten welke monumenten op de vrijdag voorafgaande aan dit Open Monumentenweekend bezocht konden worden door leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Dit wordt dan klassendag genoemd. Onze stichting stelt zich al enkele jaren beschikbaar om hieraan een bijdrage te leveren door de smederij open te stellen voor klassen, die belangstelling hebben de smederij te bezoeken.

Dit jaar mochten we drie klassen verwelkomen: Groep 6 van basisschool Den Omgang uit Schaijk Groep 5/6 van basisschool De Vier Heemskinderen uit Deursen Groep 7/8 van basisschool De Vier Heemskinderen uit Deursen
In totaal kwamen er 62 leerlingen op bezoek. Omdat het aantal kinderen per groep groot was, werden de groepen in twee groepjes verdeeld. Het ene groepje bleef in de smederij, het andere groepje ging met een speurtocht door het stadje Ravenstein.
In de smederij waren twee smeden aanwezig, die de leerlingen lieten zien hoe ze van een recht staafje ijzer een mooi gekrulde sleutelhanger maakten. Op deze manier maakten de kinderen aandachtig kennis met een stukje techniek van het oude ambacht. Er is ook uitleg gegeven over de geschiedenis van hoe de smederij ooit tot stand is gekomen en hoe ze functioneerde. Een bijzonder kenmerk van deze monumentale smederij is immers dat zij als eerste smederij in Brabant rond 1931 vergunning had verkregen om via aftap van elektriciteit via de straatverlichting de energievoorziening voor de aandrijving van het smidsvuur en het in de smederij aanwezige mechanische gereedschap en werktuigen tot stand te brengen.
De gesmede sleutelhangertjes werden met veel plezier en enthousiasme verloot onder de aanwezige kinderen. Het was een succesvolle en warme dag.

Vrijwilligers Rob Veltman en Luuk Derksen hebben in het kader van de actie "with love to Ukraine" een herdenkingskruis gesmeed. Smeden van internationale afkomst werden uitgedaagd een eigen creatie van een stalen kruis te Smeden, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
Stalen kruisen ter nagedachtenis aan slachtoffers oorlog in Oekraïne in Abdijkerk Heeswijk
Stichting Smederij Verhoeven
De smederij aan de Landpoortstraat vormt een onderdeel van het Cultureel Erfgoed van het vestingstadje Ravenstein. Door de ligging aan de rand van de stadskern is het een beeldbepalend pand dat sinds 1996 op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. De stichting zet zich in voor het behoud van dit karakteristieke gebouw en wil het zoveel mogelijk ambachtelijk, educatief en toeristisch-recreatief open stellen voor een breed publiek.
De openstellingen van onze        smederij in 2024 zijn:
Op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur.
Tijdens het Open Monumentenweekend Zaterdag 14 september en Zondag 15 september van 13.00 tot 16.00 uur
* 8 / 20 januari * 3 / 17 februari * 2 / 16 maart * 6 / 20 april * 4 / 18 mei * 1 / 15 juni * 6 / 20 juli * 3 / 17 augustus * 7 / 21 september * 5 / 19 oktober * 2 / 16 november * 7 / 21 december
Tussen Maas & Erfdijk
De Heemkundekring Land van Ravenstein brengt drie maal per jaar het magazine “Tussen Maas en Erfdijk “ uit. In de uitgave van april 2022 verscheen een artikel waarin Rop van de Burgt schrijft over de geschiedenis van de smederij en de stand van zaken met betrekking tot de restauratie van de smederij. Lees het artikel: In de uitgave van augustus 2022 verscheen een artikel waarin Jeroen Verhoeven zijn herinneringen aan de smederij van zijn vader, Toon de smid, ophaalt. Lees het artikel:
De zoon van Wilhelmus, Antonius (Toon) Verhoeven, begon als knaap van 13 jaar te werken in de smederij. Dat was in 1938. Toon Verhoeven werkend in de smederij, werd een vertrouwd beeld in Ravenstein. Hij bleef het smidswerk doen tot aan zijn dood in 1995, ofwel hij werkte er 57 jaar!
Interesse om de  smederij te bezoeken?
Neem contact met Rop van de Burgt, bereikbaar via O6-29584716 Bekijk de prijslijst wat de kosten zijn voor een bezoek aan de Smederij.
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, omdat onze stichting voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI. Voorwaarden ANBI Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie giftenaftrek. Voor meer informatie en berekening giftenaftrek.
Wij bedanken de volgende organisaties voor hun bijdrage in de   restauratie van de smederij.
Flyers van de Smederij !! Beschikbaar gesteld door Stormm vormgevingsbureau te Ravenstein.
© 2017 - 2024 Stichting Smederij Verhoeven Alle rechten voorbehouden
Privacyverklaring | Last update: 26-04-2024 | Algemene voorwaarden
Historie Beleidsplan - Jaarverslag
Bekijk de volgende documenten:

Tijdens de openstellingen zijn onze vrijwillige

smeden actief aan het brandend smidsvuur.

Op de foto’s enkele voorbeelden van

smeedwerk, dat ze gemaakt hebben.

Klik op de foto’s voor vergroting

De openstellingen worden ook gepubliceerd op de

websites van het Toeristisch Informatiecentrum

Ravenstein (TIR) en Tref het in Oss bij de UIT-

agenda.

Het TIR is een VVV agentschap. Om een bijdrage te

leveren aan de leefbaarheid wordt door het TIR de

voormalige gemeente Ravenstein op toeristisch

gebied onder de aandacht gebracht.

www.toerisme-ravenstein.nl

Tref het in Oss is hét recreatieve en toeristische

platform van Oss met een actuele UIT-agenda, alle

locaties voor horeca en vermaak, volop tips en

routes. www.trefhetinoss.nl

Download onze App voor ios of Android: