De smederij aan de Landpoortstraat vormt een onderdeel van het Cultureel Erfgoed van het vestingstadje Ravenstein. Door de ligging aan de rand van de stadskern is het een beeldbepalend pand dat sinds 1996 op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. De stichting zet zich in voor het behoud van dit karakteristieke gebouw en wil het zoveel mogelijk ambachtelijk, educatief en toeristisch-recreatief open stellen voor een breed publiek.
Historie
Op de eerste en derde zaterdag van alle maanden van 13.00 tot 17.00 uur.
De Heemkundekring Land van Ravenstein brengt drie maal per jaar het magazine “Tussen Maas en Erfdijk “ uit. In de uitgave van april 2022 verscheen een artikel waarin Rop van de Burgt schrijft over de geschiedenis van de smederij en de stand van zaken met betrekking tot de restauratie van de smederij. Lees het artikel: In de uitgave van augustus 2022 verscheen een artikel waarin Jeroen Verhoeven zijn herinneringen aan de smederij van zijn vader, Toon de smid, ophaalt. Lees het artikel:
* 7 / 21 januari * 4 / 18 februari * 4 / 18 maart * 1 / 15 april * 6 / 20 mei * 3 / 17 juni * 1 / 15 juli * 5 / 19 augustus * 2 / 16 september * 7 / 21 oktober * 4 / 18 november * 2 / 16 december Tijdens Open Monumentendagen van 13.00 uur tot 17.00 u Zaterdag 9 september en Zondag 10 september De openstellingen worden ook gepubliceerd op de website van het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR). Zie www.toerisme-ravenstein.nl Het TIR is een VVV agentschap. Om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid wordt door het TIR de voormalige gemeente Ravenstein op toeristisch gebied onder de aandacht gebracht.
Tussen Maas & Erfdijk De openstellingen van onze smederij in 2023 zijn:
Beleidsplan - Jaarverslag
Bekijk de volgende documenten:
Interesse om de  smederij te bezoeken?
Neem contact met Rop van de Burgt, bereikbaar via O6-29584716 Bekijk de prijslijst wat de kosten zijn voor een bezoek aan de Smederij.
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, omdat onze stichting voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI. Voorwaarden ANBI Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie giftenaftrek. Voor meer informatie en berekening giftenaftrek.
Culturele ANBI
Wij bedanken de volgende organisaties voor hun bijdrage in de restauratie van de smederij.
Flyers van de Smederij !! Beschikbaar gesteld door Stormm vormgevingsbureau te Ravenstein
Privacyverklaring | Last update: 17-04-2023 | Algemene voorwaarden
© 2017 - 2023 Stichting Smederij Verhoeven | Alle rechten voorbehouden Designed by AV Webdesign
MENU
Stichting Smederij Verhoeven
De smederij aan de Landpoortstraat vormt een onderdeel van het Cultureel Erfgoed van het vestingstadje Ravenstein. Door de ligging aan de rand van de stadskern is het een beeldbepalend pand dat sinds 1996 op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. De stichting zet zich in voor het behoud van dit karakteristieke gebouw en wil het zoveel mogelijk ambachtelijk, educatief en toeristisch-recreatief open stellen voor een breed publiek.
De openstellingen van onze        smederij in 2023 zijn:
Op de eerste en derde zaterdag van alle maanden van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens Open Monumentendagen Zaterdag 9 september en Zondag 10 september van 13.00 tot 17.00 uur De openstellingen worden ook gepubliceerd op de website van het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR). Zie www.toerisme-ravenstein.nl Het TIR is een VVV agentschap. Om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid wordt door het TIR de voormalige gemeente Ravenstein op toeristisch gebied onder de aandacht gebracht.
* 7 / 21 januari * 4 / 18 februari * 4 / 18 maart * 1 / 15 april * 6 / 20 mei * 3 / 17 juni * 1 / 15 juli * 5 / 19 augustus * 2 / 16 september * 7 / 21 oktober * 4 / 18 november * 2 / 16 december
Tussen Maas & Erfdijk
De Heemkundekring Land van Ravenstein brengt drie maal per jaar het magazine “Tussen Maas en Erfdijk “ uit. In de uitgave van april 2022 verscheen een artikel waarin Rop van de Burgt schrijft over de geschiedenis van de smederij en de stand van zaken met betrekking tot de restauratie van de smederij. Lees het artikel: In de uitgave van augustus 2022 verscheen een artikel waarin Jeroen Verhoeven zijn herinneringen aan de smederij van zijn vader, Toon de smid, ophaalt. Lees het artikel:
Historie
De zoon van Wilhelmus, Antonius (Toon) Verhoeven, begon als knaap van 13 jaar te werken in de smederij. Dat was in 1938. Toon Verhoeven werkend in de smederij, werd een vertrouwd beeld in Ravenstein. Hij bleef het smidswerk doen tot aan zijn dood in 1995, ofwel hij werkte er 57 jaar!
Beleidsplan - Jaarverslag
Bekijk de volgende documenten:
Interesse om de  smederij te bezoeken?
Neem contact met Rop van de Burgt, bereikbaar via O6-29584716 Bekijk de prijslijst wat de kosten zijn voor een bezoek aan de Smederij.
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, omdat onze stichting voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI. Voorwaarden ANBI Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie giftenaftrek. Voor meer informatie en berekening giftenaftrek.
Wij bedanken de volgende organisaties voor hun bijdrage in de   restauratie van de smederij.
Flyers van de Smederij !! Beschikbaar gesteld door Stormm vormgevingsbureau te Ravenstein.
© 2017 - 2023 Stichting Smederij Verhoeven Alle rechten voorbehouden
Privacyverklaring | Last update: 17-04-2023 | Algemene voorwaarden