© 2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by A.V.
Stichting Smederij  Verhoeven
Ravenstein
Ravenstein
Ravenstein
Vrienden worden van de stichting? Het vriendenregister is geopend. U kunt het formulier downloaden, printen en opsturen. Ook kunt u ervoor kiezen om sponsor te worden download dan dit formulier.
Vrienden Voor de financiering van de investeringen is de stichting grotendeels aangewezen op donaties en subsidies. Voor de dekking van de restauratie- en verbouwingskosten benaderen wij overheidsinstanties en fondsen om gelden beschikbaar te stellen. Voor de dekking van de jaarlijkse vaste lasten werven we actief donateurs. We bouwen financiële reserves op door inkomen uit huuropbrengsten.
Vrijwilligers De Heemkundekring Land van Ravenstein biedt hulp aan via vrijwilligers uit de werkgroep Stadsherstel. Zij hebben meerdere renovatieprojecten in Ravenstein tot een succes gemaakt. Daarmee is de stichting verzekerd van een aantal zeer vakbekwame, technische mensen die een belangrijk deel van de renovatiewerkzaamheden kunnen uitvoeren. Ook voor het beheer en exploitatie na de renovatie zetten we vrijwilligers in. Zij zijn actief in alle toekomstige activiteiten zoals het verzorgen van rondleidingen, ontvangen van bezoekers, geven van een cursus smeden, plegen van technisch onderhoud en het schoonhouden van de smederij. Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor Smederij Verhoeven? Meldt u zich dan alvast aan via het verzenden van een contact formulier. Op dit moment werken wij aan een vrijwilligersbeleid. Zodra dat is vastgesteld, hoort u van ons hoe we samen met u als vrijwilliger aan de slag gaan voor de smederij.
Stichting Smederij  Verhoeven           Ravenstein
2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by AV
Het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein TIR probeert recreanten en toeristen te informeren over al het moois en interessants dat er in Ravenstein te zien is. Het jongste idee is om objecten uit het stadje middels een qr-code voor de bezoeker te ontsluiten. Nu is er een stoeptegel met daarop de qr-code geplaatst bij de smederij, met dank aan een anonieme schenker. Wanneer de code gescand wordt met een qr-code reader wordt er informatie gegeven over het gebouw, maar vooral ook over de historie en het interieur.
Menu