© 2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by A.V.
Stichting Smederij  Verhoeven
Ravenstein
Ravenstein
Ravenstein
Vrienden worden van de stichting? Het vriendenregister is geopend. U kunt het formulier downloaden, printen en opsturen. Ook kunt u ervoor kiezen om sponsor te worden download dan dit formulier.
Vrienden Voor de financiering van de investeringen is de stichting grotendeels aangewezen op donaties en subsidies. Voor de dekking van de restauratie- en verbouwingskosten benaderen wij overheidsinstanties en fondsen om gelden beschikbaar te stellen. Voor de dekking van de jaarlijkse vaste lasten werven we actief donateurs. We bouwen financiële reserves op door inkomen uit huuropbrengsten.
Vrijwilligers De Heemkundekring Land van Ravenstein biedt hulp aan via vrijwilligers uit de werkgroep Stadsherstel. Zij hebben meerdere renovatieprojecten in Ravenstein tot een succes gemaakt. Daarmee is de stichting verzekerd van een aantal zeer vakbekwame, technische mensen die een belangrijk deel van de renovatiewerkzaamheden kunnen uitvoeren. Ook voor het beheer en exploitatie na de renovatie zetten we vrijwilligers in. Zij zijn actief in alle toekomstige activiteiten zoals het verzorgen van rondleidingen, ontvangen van bezoekers, geven van een cursus smeden, plegen van technisch onderhoud en het schoonhouden van de smederij. Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor Smederij Verhoeven? Meldt u zich dan alvast aan via het verzenden van een contact formulier. Op dit moment werken wij aan een vrijwilligersbeleid. Zodra dat is vastgesteld, hoort u van ons hoe we samen met u als vrijwilliger aan de slag gaan voor de smederij.
Stichting Smederij  Verhoeven           Ravenstein
Studio Route in Ravenstein
2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by AV
Het Kunst- en Ambachtsgilde Ravenstein KAR neemt deel aan de Landelijke Studio Route. Ook de smederij zal op zaterdag 27 en zondag 28 oktober geopend zijn. In de week van het Maken wordt de kracht van het maken onder de aandacht gebracht