Het ambacht van smid had al bij de oude Grieken een bijzondere status. Het kunnen vormen van metaal en daarmee het kunnen maken van wapens, was voor de Grieken al een belangrijke vaardigheid. De Grieken hadden voor alles wat niet of nauwelijks te verklaren was, een god bedacht, die het veroorzaakte. Het werk van een smid was verklaarbaar, maar een vulkaanuitbarsting veel minder. Aangezien zo’n uitbarsting gepaard ging met vonkenregen en doffe knallen, herkende men hierbij het werk van een smid, die in zijn smederij aan het werk was.
Prijzen bezoek aan de smederij Landpoortstraat 19 Ravenstein Versie: 01-03-2022
Groepsbezoek zonder smeedwerk van de bezoekers. o Maximaal 15 personen o Duur: 40 minuten o 1 gids / gastvrouw / gastheer aanwezig o 4 euro pp met een minimum van totaal 50 euro
Groepsbezoek / workshop met smeedwerk van de bezoekers. o Maximaal 5 personen o Duur: 120 minuten o 1 smid aanwezig o 30 euro pp met een minimum van totaal 120 euro
Groepsbezoek / workshop met smeedwerk van de bezoekers. o Maximaal 5 personen o Duur: 240 minuten o 1 smid aanwezig o 50 euro pp met een minimum van totaal 200 euro
Basisschoolklas / passief model o Maximaal 2 groepen van elk max.15 leerlingen o Duur: 40 minuten per groep o 1 smid aanwezig o Inclusief speurtocht bij meer dan 15 leerlingen o Inclusief 1 hoefijzer (wordt verloot). o Per groep: 2,50 euro pp met een minimum van totaal 50 euro
Klas voortgezet onderwijs / actief model o Maximaal 2 groepen van elk max.10 leerlingen o Duur: 90 minuten per groep o 1 smid aanwezig o 10 euro pp met een minimum van 75euro
Bankrekeningnummer IBAN NL71 RABO 0317 3941 26 ten name van: Stichting Smederij Verhoeven Kamer van Koophandel nummer 68269498
© 2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by A.V.
Home
De uitbarsting werd toegeschreven aan Hephaistos, zoon van Hera en Zeus, die op zijn aambeeld sloeg. Zo werd hij een soort beschermgod voor de smeden. De Romeinen, die de godenwereld van de Grieken overnamen, maar andere namen gaven, noemden hem Vulcanus. Dat is voor ons nu nog de benaming van een vuurspuwende berg.
Goden en Heiligen Hephaistos en Vulcanus
H. Eligius, ook wel H. Elooi Zoals elk uit de middeleeuwen of eerder stammend ambacht had ook het ambacht van smid bij de christenen een eigen patroonheilige: H. Eligius. In veel andere landen staat hij bekend als H. Elooi. Zijn naamdag wordt op 1 december gevierd en zijn translatiefeest, de plechtige overbrenging van de relieken (overblijfselen), valt op 24 juni.
Eligius werd geboren omstreeks 590 in de buurt van Limoges, in Frankrijk. Hij was een zoon van een pottenbakker en werd opgeleid tot goudsmid. Hij bleek eerlijk en betrouwbaar waardoor hij veel contact kreeg met de hogere kringen. Daarnaast verwierf hij bekendheid door het vrijkopen van slaven en het fatsoenlijk laten begraven van terechtgestelde misdadigers. Nadat hij een aantal kloosters had gesticht, werd hij op latere leeftijd priester en zelfs bisschop in Noord-Frankrijk. Als bisschop richtte hij zich op de kerstening van Vlaanderen. Tegelijkertijd bleef hij het ambacht van smid uitoefenen om overleden heiligen met mooie reliekschrijnen te vereren. In de parochiekerk van Huisseling is de H. Eligius een patroonheilige. Er staat dan ook een mooi beeld van hem, waarbij hij een aambeeld vasthoudt (zie foto).
De samenwerking met KNHM en de daarbij behorende inzet en expertise van Arcadis hebben erin geresulteerd dat Burgemeester en
B&W hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
* Bouwen * Handelingen in strijd met ruimtelijke regels * Gemeentelijk monument * Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).
Voorafgaand aan de indiening van de aanvraag om omgevingsvergunning is er door Arcadis een aanmeldnotitie ingediend. Op 29 januari 2019 nam B&W al het besluit dat ten aanzien van de aanvraag om de omgevingsvergunning geen milieueffectrapport (MER) behoefde te worden gemaakt. Dit besluit maakt nu onderdeel uit van de verleende vergunning. Voor dit project heeft B&W ook een volledige melding activiteitenbesluit ontvangen. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift ongebruikt is verstreken.
Interesse om de smederij te bezoeken?
Beschikbaar gesteld door Stormm vormgevingsbureau te Ravenstein
Financiële steun van Rabobank Oss Bernheze Rabobank, de maatschappelijk betrokken bank, maakt het dankzij de schenking van een aanzienlijk bedrag mede mogelijk dat wij onze plannen kunnen realiseren. De historische smederij, dat een onderdeel vormt van het culturele erfgoed in Ravenstein, zal namelijk worden gerestaureerd. Het bestuur dankt Rabobank Oss Bernheze voor deze geweldige ondersteuning.
Omroep Walraven heeft laatst een uitzending gemaakt over de vervolgstappen in de plannen, die de Stichting heeft met betrekking tot de historische smederij.
Het ambacht van smid had al bij de oude Grieken een bijzondere status. Het kunnen vormen van metaal en daarmee het kunnen maken van wapens, was voor de Grieken al een belangrijke vaardigheid. De Grieken hadden voor alles wat niet of nauwelijks te verklaren was, een god bedacht, die het veroorzaakte. Het werk van een smid was verklaarbaar, maar een vulkaanuitbarsting veel minder. Aangezien zo’n uitbarsting gepaard ging met vonkenregen en doffe knallen, herkende men hierbij het werk van een smid, die in zijn smederij aan het werk was.
Stichting Smederij  Verhoeven           Ravenstein
De smederij aan de Landpoortstraat vormt een onderdeel van het Cultureel Erfgoed van het vestingstadje Ravenstein. Door de ligging aan de rand van de stadskern is het een beeldbepalend pand dat sinds 1996 op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. De stichting zet zich in voor het behoud van dit karakteristieke gebouw en wil het zoveel mogelijk ambachtelijk, educatief en toeristisch-recreatief open stellen voor een breed publiek.
Omgevingsvergunning
impuls aan de leefomgeving
wethouders van de gemeente Oss (B&W) op 1 maart 2019 de omgevingsvergunning hebben verleend.
Design & Consultancy for natural and built assest
Op 30 januari 2019 heeft Arcadis namens onze stichting een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend met de bedoeling de historische smederij te behouden als klein industrieel erfgoed en weer in gebruik te nemen.
Beleidsplan
Ons beleidsplan, waarin o.a. onze doelstellingen en projecten zijn beschreven, is aangepast. Download hier het beleidsplan Stichting Smederij Verhoeven
2018 / 2019 >>
“                                  Antonius Verhoeven                           voormalig eigenaar                           van de Smederij
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, omdat onze stichting voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI. Voorwaarden ANBI Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie giftenaftrek. Voor meer informatie en berekening giftenaftrek klik hier.
Culturele ANBI
2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Designed by AV
Neem contact met Rop van de Burgt, bereikbaar via 06-29584716 Zie prijslijst voor een bezoek aan de Smederij.
Bekijk opname Bekijk opname
De Stichting zet zich in voor het behoud van de Smederij. Dit is een kostbare aangelegenheid, wilt u de Stichting daarmee steunen? Doe dan een donatie ! Dat kunt u doen via Doneer. Alle kleine beetjes helpen, dus alvast hartelijk bedankt!