Omgevingsvergunning De samenwerking met KNHM en de daarbij behorende inzet en expertise van Arcadis hebben erin geresulteerd dat Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss (B&W) op 1 maart 2019 de omgevingsvergunning hebben verleend. B&W hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: * Bouwen * Handelingen in strijd met ruimtelijke regels * Gemeentelijk monument * Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Op 30 januari 2019 heeft Arcadis namens onze stichting een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend met de bedoeling de historische smederij te behouden als klein industrieel erfgoed en weer in gebruik te nemen.
Kunst in de smederij
Op zondag 24 november 2019 vierde Stichting Cultuur Ravenstein haar 35-jarige jubileum met een Kunst Carrousel. Het thema hierbij was “Licht op Ravensteins cultureel erfgoed”. De smederij fungeerde hierbij ook als decor voor Theater in Action. Zie uitzending gemist van 11 december 2019 Omroep Walraven.
© 2017 - 2023 Stichting Smederij Verhoeven | Alle rechten voorbehouden Designed by AV Webdesign
De Stichting steunen ! Doe een kleine donatie. “Alle beetjes helpen”
MENU
Omgevingsvergunning De samenwerking met KNHM en de daarbij behorende inzet en expertise van Arcadis hebben erin geresulteerd dat Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss (B&W) op 1 maart 2019 de omgevingsvergunning hebben verleend. B&W hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: * Bouwen * Handelingen in strijd met ruimtelijke regels * Gemeentelijk monument * Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Op 30 januari 2019 heeft Arcadis namens onze stichting een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend met de bedoeling de historische smederij te behouden als klein industrieel erfgoed en weer in gebruik te nemen.
De Stichting steunen ! Doe een kleine donatie. “Alle beetjes helpen”
Kunst in de smederij
Op zondag 24 november 2019 vierde Stichting Cultuur Ravenstein haar 35-jarige jubileum met een Kunst Carrousel. Het thema hierbij was “Licht op Ravensteins cultureel erfgoed”. De smederij fungeerde hierbij ook als decor voor Theater in Action. Zie uitzending gemist van 11 december 2019 Omroep Walraven.
© 2017 - 2023 Stichting Smederij Verhoeven Alle rechten voorbehouden