© 2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by A.V.
Toekomst Stichting Smederij Verhoeven zet zich in voor het behoud van het karakteristieke gebouw in Ravenstein en het ambacht. De stichting wil gefaseerd starten met de restauratie- en renovatiewerkzaamheden. Voor de financiering van deze investeringen dient de stichting de nodige subsidies en donaties te verkrijgen. Na de geplande aanpassingen kan de smederij ingezet worden voor diverse activiteiten, zoals: Openstelling ● Bijzondere festiviteiten in Ravenstein ● Stadswandelingen in samenwerking met Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein ● Aanschouwelijk onderwijs voor basisscholen ● Intra Sectorale Programma’s voor leerlingen van Het Hooghuis Oss en Heesch ● Tentoonstelling van machines en gereedschappen
Ravenstein
Ravenstein
12-04-2017
Op 30 januari 2019 heeft Arcadis namens onze stichting een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend met de bedoeling de historische smederij te behouden als klein industrieel erfgoed en weer in gebruik te nemen. Design & Consultancy        for natural and        built assest
De smederij dingt mee naar de Brabantse Erfgoedprijs. De achtergrond van deze prijs is “toen en toekomst reiken elkaar de hand” en de prijs richt zich op het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector.
Brabantse Erfgoedprijs 2019
Kunst in de smederij
Op zondag 24 november 2019 vierde Stichting Cultuur Ravenstein haar 35-jarige jubileum met een Kunst Carrousel. Het thema hierbij was “Licht op Ravensteins cultureel erfgoed”. De smederij fungeerde hierbij ook als decor voor Theater in Action. Zie uitzending gemist van 11 december 2019 Omroep Walraven.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de vervanging van de elektriciteits voorziening en de plaatsingvan een keukenblok. Terugkijkend op 2019 zijn we zeer tevreden met het geen we tot nu bereikt hebben, natuurlijk mede door de betrokkenheid en financiële bijdragen van vele sponsoren en vooruitkijkend naar 2020 hopen we met hetzelfde enthousiasme onze doelstellingen verder te kunnen realiseren. Verder zullen er binnenkort twee versleten raamkozijnen vervangen worden door nieuwe, die voorzien zullen zijn van monumentenglas.Een onvoorziene tegenvaller blijkt een lekkage in de dakconstructie te zijn, die nog opgelost dient te worden. Kortom er is natuurlijk nog genoeg te doen. Afhankelijk van beschikbare fondsen zullen volgend jaar ook andere restauraties uitgevoerd worden zoals herstel buitengevels en schoorsteen, het aanbrengen van isolatie op de zoldervloer en zullen de overige ramen voorzien worden van monumentenglas. * Bouwen * Handelingen in strijd met ruimtelijke regels * Gemeentelijk monument * Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Vorderingen met restauratie en aanpassingen. We willen graag in het kort vertellen hoe het er met de restauratie van onze smederij voorstaat. Nadat we in mei van dit jaar de omgevingsvergunning verkregen hebben, zijn we direct begonnen met de eerste aanpassingen: de aanleg van riolering, wateraanvoer en inrichtingvan een toiletruimte. Voor de aanleg van riolering en waterleiding is een deel van de oude betonnen vloer verwijderd en vervangen door bestrating zoals dit vaker te zien is in oude bedrijfspanden. Het is daarmee ook duidelijk waar bezoekers mogen staan en wat het domein van de smid is. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers zijn de kosten voor deze aanpassingen binnen de perken gebleven. De samenwerking met KNHM en de daarbij behorende inzet en expertise van Arcadis hebben erin geresulteerd dat Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss (B&W) op 1 maart 2019 de omgevingsvergunning hebben verleend. B&W hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: Omgevingsvergunning
Na een juryproces worden er drie projecten geselecteerd. Uiteindelijk kiest het publiek viastemming uit deze drie projecten de winnaar, die bekend gemaakt wordt tijdens de Award Ceremony op 7 november 2019. Zie www.erfgoedbrabant.nl/nieuws/2019 voor de aangemelde projecten.
Tijdens de Open Monumentendagen organiseert de Heemkundekring Land van Ravenstein gratis stadswandelingen. U wordt door stadsgidsen begeleid door het centrum en langs de kerken van het stadje. Lees meer
13-10-2017 Afgelopen zaterdag heeft het voltallige bestuur van Stichting Smederij Verhoeven onder de bezielende leiding van Toon een workshop kerstboom smeden gehad. Na de koffie met cake was iedereen klaar om aan de slag te gaan. Niet iedereen was even handig met het weerbarstige ijzer maar de resultaten mogen er zijn. Bekijk HIER het filmpje
12-06-2018
12-06-2018
Via één
Steunt u ons !! Doe een kleine donatie, alle beetjes helpen.
Goden en Heiligen Hephaistos en Vulcanus
Het ambacht van smid had al bij de oude Grieken een bijzondere status. Het kunnen vormen van metaal en daarmee het kunnen maken van wapens, was voor de Grieken al een belangrijke vaardigheid. De Grieken hadden voor alles wat niet of nauwelijks te verklaren was, een god bedacht, die het veroorzaakte. Het werk van een smid was verklaarbaar, maar een vulkaanuitbarsting veel minder. Aangezien zo’n uitbarsting gepaard ging met vonkenregen en doffe knallen, herkende men hierbij het werk van een smid, die in zijn smederij aan het werk was.
De uitbarsting werd toegeschreven aan Hephaistos, zoon van Hera en Zeus, die op zijn aambeeld sloeg. Zo werd hij een soort beschermgod voor de smeden. De Romeinen, die de godenwereld van de Grieken overnamen, maar andere namen gaven, noemden hem Vulcanus. Dat is voor ons nu nog de benaming van een vuurspuwende berg.
H. Eligius, ook wel H. Elooi Zoals elk uit de middeleeuwen of eerder stammend ambacht had ook het ambacht van smid bij de christenen een eigen patroonheilige: H. Eligius. In veel andere landen staat hij bekend als H. Elooi. Zijn naamdag wordt op 1 december gevierd en zijn translatiefeest, de plechtige overbrenging van de relieken (overblijfselen), valt op 24 juni.
Eligius werd geboren omstreeks 590 in de buurt van Limoges, in Frankrijk. Hij was een zoon van een pottenbakker en werd opgeleid tot goudsmid. Hij bleek eerlijk en betrouwbaar waardoor hij veel contact kreeg met de hogere kringen. Daarnaast verwierf hij bekendheid door het vrijkopen van slaven en het fatsoenlijk laten begraven van terechtgestelde misdadigers. Nadat hij een aantal kloosters had gesticht, werd hij op latere leeftijd priester en zelfs bisschop in Noord-Frankrijk. Als bisschop richtte hij zich op de kerstening van Vlaanderen. Tegelijkertijd bleef hij het ambacht van smid uitoefenen om overleden heiligen met mooie reliekschrijnen te vereren. In de parochiekerk van Huisseling is de H. Eligius een patroonheilige. Er staat dan ook een mooi beeld van hem, waarbij hij een aambeeld vasthoudt (zie foto).
Stichting     Smederij Verhoeven              Ravenstein
01-06-2017 Schoolkinderen op bezoek De eerste openbare actie van de smederij was een openstelling voor de kinderen van de basisscholen in het stadje. Zij konden kijken naar een kleine demonstratie van het smeden en vragen stellen over het werk van de smid die vooral in de eerste helft van de 20e eeuw actief was. Daarna werd de electrificatie in gang gezet die in onze smederij nog terug te vinden is, zoals terug te vinden is in de naam op de gevel van de smederij.
Op zondag 15 september 2019 tijdens het Open Monumentenweekend zijn er 2 kanonnen feestelijk onthuld. De realisatie is tot stand gekomen door de Heemkundekring Megen. In de persoon van Toon heeft onze stichting een belangrijke bijdrage geleverd. Lees Meer
Imposante kanonnen op de Maasdijk te Megen
impuls aan de leefomgeving
Stichting Smederij  Verhoeven           Ravenstein
2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by AV
INFO
12-04-2017
01-06-2017 Schoolkinderen op bezoek De eerste openbare actie van de smederij was een openstelling voor de kinderen van de basisscholen in het stadje. Zij konden kijken naar een kleine demonstratie van het smeden en vragen stellen over het werk van de smid die vooral in de eerste helft van de 20e eeuw actief was. Daarna werd de electrificatie in gang gezet die in onze smederij nog terug te vinden is, zoals terug te vinden is in de naam op de gevel van de smederij.
Tijdens de Open Monumentendagen organiseert de Heemkundekring Land van Ravenstein gratis stadswandelingen. U wordt door stadsgidsen begeleid door het centrum en langs de kerken van het stadje. Lees meer
13-10-2017 Afgelopen zaterdag heeft het voltallige bestuur van Stichting Smederij Verhoeven onder de bezielende leiding van Toon een workshop kerstboom smeden gehad. Na de koffie met cake was iedereen klaar om aan de slag te gaan. Niet iedereen was even handig met het weerbarstige ijzer maar de resultaten mogen er zijn. Bekijk HIER het filmpje
12-06-2018
12-06-2018
Toekomst Stichting Smederij Verhoeven zet zich in voor het behoud van het karakteristieke gebouw in Ravenstein en het ambacht. De stichting wil gefaseerd starten met de restauratie- en renovatiewerkzaamheden. Voor de financiering van deze investeringen dient de stichting de nodige subsidies en donaties te verkrijgen. Na de geplande aanpassingen kan de smederij ingezet worden voor diverse activiteiten, zoals: Openstelling ● Bijzondere festiviteiten in Ravenstein ● Stadswandelingen in samenwerking met Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein ● Aanschouwelijk onderwijs voor basisscholen ● Intra Sectorale Programma’s voor leerlingen van Het Hooghuis Oss en Heesch ● Tentoonstelling van machines en gereedschappen
Goden en Heiligen Hephaistos en Vulcanus
De uitbarsting werd toegeschreven aan Hephaistos, zoon van Hera en Zeus, die op zijn aambeeld sloeg. Zo werd hij een soort beschermgod voor de smeden. De Romeinen, die de godenwereld van de Grieken overnamen, maar andere namen gaven, noemden hem Vulcanus. Dat is voor ons nu nog de benaming van een vuurspuwende berg.
H. Eligius, ook wel H. Elooi Zoals elk uit de middeleeuwen of eerder stammend ambacht had ook het ambacht van smid bij de christenen een eigen patroonheilige: H. Eligius. In veel andere landen staat hij bekend als H. Elooi. Zijn naamdag wordt op 1 december gevierd en zijn translatiefeest, de plechtige overbrenging van de relieken (overblijfselen), valt op 24 juni.
Eligius werd geboren omstreeks 590 in de buurt van Limoges, in Frankrijk. Hij was een zoon van een pottenbakker en werd opgeleid tot goudsmid. Hij bleek eerlijk en betrouwbaar waardoor hij veel contact kreeg met de hogere kringen. Daarnaast verwierf hij bekendheid door het vrijkopen van slaven en het fatsoenlijk laten begraven van terechtgestelde misdadigers. Nadat hij een aantal kloosters had gesticht, werd hij op latere leeftijd priester en zelfs bisschop in Noord-Frankrijk. Als bisschop richtte hij zich op de kerstening van Vlaanderen. Tegelijkertijd bleef hij het ambacht van smid uitoefenen om overleden heiligen met mooie reliekschrijnen te vereren. In de parochiekerk van Huisseling is de H. Eligius een patroonheilige. Er staat dan ook een mooi beeld van hem, waarbij hij een aambeeld vasthoudt (zie foto).
Menu
Het ambacht van smid had al bij de oude Grieken een bijzondere status. Het kunnen vormen van metaal en daarmee het kunnen maken van wapens, was voor de Grieken al een belangrijke vaardigheid. De Grieken hadden voor alles wat niet of nauwelijks te verklaren was, een god bedacht, die het veroorzaakte. Het werk van een smid was verklaarbaar, maar een vulkaanuitbarsting veel minder. Aangezien zo’n uitbarsting gepaard ging met vonkenregen en doffe knallen, herkende men hierbij het werk van een smid, die in zijn smederij aan het werk was.
Brabantse Erfgoedprijs 2019
De smederij dingt mee naar de Brabantse Erfgoedprijs. De achtergrond van deze prijs is “toen en toekomst reiken elkaar de hand” en de prijs richt zich op het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector. Na een juryproces worden er drie projecten geselecteerd. Uiteindelijk kiest het publiek via stemming uit deze drie projecten de winnaar, die bekend gemaakt wordt tijdens de Award Ceremony op 7 november 2019. Zie www.erfgoedbrabant.nl/nieuws/2019 voor de aangemelde projecten.
Op zondag 15 september 2019 tijdens het Open Monumentenweekend zijn er 2 kanonnen feestelijk onthuld. De realisatie is tot stand gekomen door de Heemkundekring Megen. In de persoon van Toon heeft onze stichting een belangrijke bijdrage geleverd.
Kunst in de smederij
Op zondag 24 november 2019 vierde Stichting Cultuur Ravenstein haar 35-jarige jubileum met een Kunst Carrousel. Het thema hierbij was “Licht op Ravensteins cultureel erfgoed”.
De smederij fungeerde hierbij ook als decor voor Theater in Action. Zie uitzending gemist van 11 december 2019 Omroep Walraven.
Imposante kanonnen op de Maasdijk te Megen
Via één
Steunt u ons !! Doe een kleine donatie, alle beetjes helpen.
Omgevingsvergunning
impuls aan de leefomgeving
De samenwerking met KNHM en de daarbij behorende inzet en expertise van Arcadis hebben erin geresulteerd dat Burgemeester en
wethouders van de gemeente Oss (B&W) op 1 maart 2019 de omgevingsvergunning hebben verleend.
Op 30 januari 2019 heeft Arcadis namens onze stichting een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend met de bedoeling de historische smederij te behouden als klein industrieel erfgoed en weer in gebruik te nemen.
B&W hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
* Bouwen * Handelingen in strijd met ruimtelijke regels * Gemeentelijk monument * Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).
Design & Consultancy for natural and built assest
Vorderingen met restauratie en aanpassingen. We willen graag in het kort vertellen hoe het er met de restauratie van onze smederij voorstaat. Nadat we in mei van dit jaar de omgevingsvergunning verkregen hebben, zijn we direct begonnen met de eerste aanpassingen: de aanleg van riolering, wateraanvoer en inrichtingvan een toiletruimte.Voor de aanleg van riolering en waterleiding is een deel van de oude betonnen vloer verwijderd en vervangen door bestrating zoals dit vaker te zien is in oude bedrijfspanden. Het is daarmee ook duidelijk waar bezoekers mogen staan en wat het domein van de smid is. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers zijn de kosten voor deze aanpassingen binnen de perken gebleven.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de vervanging van de elektriciteits voorziening en de plaatsingvan een keukenblok.
Verder zullen er binnenkort twee versleten raamkozijnen vervangen worden door nieuwe, die voorzien zullen zijn van monumentenglas. Een onvoorziene tegenvaller blijkt een lekkage in de dakconstructie te zijn, die nog opgelost dient te worden. Kortom er is natuurlijk nog genoeg te doen. Afhankelijk van beschikbare fondsen zullen volgend jaar ook andere restauraties uitgevoerd worden zoals herstel buitengevels en schoorsteen, het aanbrengen van isolatie op de zoldervloer en zullen de overige ramen voorzien worden van monumentenglas.
Terugkijkend op 2019 zijn we zeer tevreden met het geen we tot nu bereikt hebben, natuurlijk mede door de betrokkenheid en financiële bijdragen van vele sponsoren en vooruitkijkend naar 2020 hopen we met
hetzelfde enthousiasme onze doelstellingen verder te kunnen realiseren.
Imposante kanonnen op de Maasdijk te Megen