Het ambacht van smid had al bij de oude Grieken een bijzondere status. Het kunnen vormen van metaal en daarmee het kunnen maken van wapens, was voor de Grieken al een belangrijke vaardigheid. De Grieken hadden voor alles wat niet of nauwelijks te verklaren was, een god bedacht, die het veroorzaakte. Het werk van een smid was verklaarbaar, maar een vulkaanuitbarsting veel minder. Aangezien zo’n uitbarsting gepaard ging met vonkenregen en doffe knallen, herkende men hierbij het werk van een smid, die in zijn smederij aan het werk was.
Interesse om de smederij te bezoeken?
Antonius Verhoeven voormalig eigenaar van de Smederij
De openstellingen van onze smederij in 2022 zijn:
© 2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Designed by A.V. Last update: 19-09-2022 / Privacybeleid

Bekijk de volgende documenten:

Beleidsplan /Jaarverslag
De smederij aan de Landpoortstraat vormt een onderdeel van het Cultureel Erfgoed van het vestingstadje Ravenstein. Door de ligging aan de rand van de stadskern is het een beeldbepalend pand dat sinds 1996 op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. De stichting zet zich in voor het behoud van dit karakteristieke gebouw en wil het zoveel mogelijk ambachtelijk, educatief en toeristisch-recreatief open stellen voor een breed publiek.
Beleidsplan Jaarverslag
Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, omdat onze stichting voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI. Voorwaarden ANBI Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie giftenaftrek. Voor meer informatie en berekening giftenaftrek klik hier
Culturele ANBI
Flyers van de Smederij !! Beschikbaar gesteld door Stormm vormgevingsbureau te Ravenstein
Zie prijslijst >> voor een bezoek aan de Smederij.
Op de eerste zaterdagen in de maanden april tot en met oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag 2 april - Zaterdag 7 mei - Zaterdag 4 juni - Zaterdag 2 juli - Zaterdag 6 augustus - Zaterdag 3 september - Zaterdag 1 oktober Tijdens Open Monumentendagen van 13.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag 10 september en Zondag 11 september De openstellingen worden ook gepubliceerd op de website van het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR). Zie www.toerisme-ravenstein.nl Het TIR is een VVV agentschap. Om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid wordt door het TIR de voormalige gemeente Ravenstein op toeristisch gebied onder de aandacht gebracht.
Neem contact met Rop van de Burgt, bereikbaar via 06-29584716
Wij bedanken de volgende organisaties
voor hun bijdrage in de restauratie van de smederij.
Als lid kun je vanaf 5 september tot en met 27 september je stem uitbrengen. Dat is goed voor je club, want met je stem geef je stichtingen en verenigingen een financiële ondersteuning. Rabobank Oss Bernheze geeft namelijk elk jaar een deel van de winst terug aan de samenleving.
Stem op Stichting Smederij Verhoeven
en andere stichtingen, die zich vrijwillig inzetten om klein industrieel erfgoed in Ravenstein te behouden: - Stichting Leerlooierij - Stichting de Ravensteinse Molen
Laat je stem niet verloren gaan! Stem via de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport.
Stichting Smederij Verhoeven zal de opbrengst gebruiken voor de aanschaf van kleine maten werkhandschoenen, schorten en veiligheidsbrillen, die aan scholieren gegeven kunnen worden bij hun bezoek aan de oude smederij om kennis te maken met het ambacht van smid zoals dit vroeger werd uitgeoefend.
Tussen Maas & Erfdijk De Heemkundekring Land van Ravenstein brengt drie maal per jaar het magazine “Tussen Maas en Erfdijk “ uit. In de uitgave van april 2022 verscheen een artikel waarin Rop van de Burgt schrijft over de geschiedenis van de smederij en de stand van zaken met betrekking tot de restauratie van de smederij. In de uitgave van augustus 2022 verscheen een artikel waarin Jeroen Verhoeven zijn herinneringen aan de smederij van zijn vader, Toon de smid, ophaalt. Lees het artikel:
Wij Wensen u allen Prettige kerstdagen En een voorspoedig
Het Bestuur